Arhiva Vijesti

Novosti: Vijesti

Mediterranean Action Day 2020

Dvije konferencije posvećene zaštiti prirode i biološke raznolikosti

Konferencija o Jezeru Njivice

Konferencija o Jezeru Njivice

Uz potporu MIO-ECSDE organizacije, ove jeseni organizirali smo dva Mediteranska Akcijska Dana s ciljem jačanja svijesti o važnosti bioraznolikosti i vrijednosti zaštićenih Natura 2000 područja na otoku Krku.

11. rujna u Krku je održana konferencija pod naslovom „Proširenje ekološke mreže Natura 2000 na morska područja (sjeverozapadna obala otoka Krka, Riječki zaljev) s ciljem očuvanja staništa  plemenite periske Pinna nobilis, Linneaus, 1758.“. Sljedećega dana uz akciju čišÄ‡enja podmorja krčke luke kao dijela manifestacije „Krčko podmorje“  proveden je i monitoring periski na nekoliko lokacija uz obale otoka Krka. O zaključcima konferencije o periskama i apelu znanstvene zajednice smo već pisali što možete pogledati ovdje.

Konferencija pod naslovom „Poteškoće upravljanja otočnim Natura 2000 područjima na istočnoj obali Jadrana: Primjer Jezera kod Njivica, otok Krk" održala se u Malinskoj 23. listopada, uz suradnju sa stručnom udrugom biologa ADIPA. Udruga Eko Kvarner već godinama promišlja zaštitu i perspektive održivog korištenja visokovrijednog prostora Jezero Njivice na Krku (Natura site HR2000891), koje nailazi na opetovane propuste u upravljanju i štetne investicijske inicijative. Sukladno Bonnskoj konvenciji i Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske, dužni smo osigurati zaštitu migratornih vrsta i zaštitu vodenih staništa na otocima. Jezero predstavlja jedinstvenu oazu močvarne i vodene vegetacije na širem području Kvarnera, što je od važnosti za opstanak pojedinih vrsta bilja i životinja vezanih za takva rijetka staništa. Kao odgovor na postojeće ugroze, potrebno je osmisliti održiv model upravljanja, te holistički pristupiti rješavanju problema i pronaći rješenja koja odgovaraju svim dionicima. Potrebno je  zaštititi Natura stanište, sanirati negativne utjecaje (i antropogenih i prirodnih procesa - sprječavanje onečišÄ‡enja i pretvaranja u baru), popraviti vodozaštitnu infrastrukturu rezerve pitke vode, te izraditi plana održivog korištenje prostora jezera i zaustaviti štetne projektno-investicijske ideje i ostale prijetnje ekosustavu Jezera i Velikog i Malog luga.

Održivo upravljanje i turistička valorizacija su socioekonomski presudni za budućnost Jezera, a istodobno mogu biti pokretač gospodarskih aktivnosti. Okupljanje svih odgovornih i uključenih dionika je korak u pripremi projektne ideje ureÄ‘enja i upravljanja zaštićenim područjima na natječaje europskih i meÄ‘unarodnih fondova.

Na konferenciji je niz predavača govorio o postojećem stanju jezera, potrebnim istraživanjima i logistici kreiranja budućnosti ovog područja: Predsjednik udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić otvorio je skup kratkim izlaganjem o stanju Jezera te ljudskim i prirodnim prijetnjama zaštićenom području. Roman Ozimec (biolog, ADIPA) predstavio je geomorfološke karakteristike područja i njegovu bioraznolikost, te kratki pregled dosadašnjih znanstvenih istraživanja o Jezeru. Putem skypa Prof. Michael Scoullos iz MIO-ECSDE (Mediterranean Information Office) govorio je o iskustvima i poteškoćama u upravljanju otočnim Natura područjima i predstavio nekoliko modela menadžerskih pristupa rješavanju problema i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Zaključno, predstavljen je prijedlog projekta revitalizacije i održivog korištenja područja Jezera i Velog i Malog luga, s vizijom jezera kao izletničkog i istraživačko-edukacijskog centra, te turistički i agrikulturno valoriziranog područja.

U raspravi o problematici Jezera i projektnom prijedlogu sudjelovali su lokalni dionici i predstavnici nadležnih uprava područja Jezera, odnosno općine Malinska-Dubašnica, Omišalj i Dobrinj te predstavnici  komunalnog poduzeća Ponikve, lokalnih turističkih zajednica te JU Priroda. Iz sigurnosno-zdravstvenih razloga konferenciji je prisustvovao ograničen broj ljudi, a ostalim dionicima i zainteresiranoj javnosti biti će dostupna video snimka konferencije.