Arhiva

Novosti:

Svijet bez otpada?

Gospodarenje otpadom

Foto: epSos.de/Flickr

Foto: epSos.de/Flickr

Danas kako se svijet sve više bori protiv kontinuiranog zagađenja koje nam htjeli mi to priznati, ili ne svima radi o glavi, sve se više zemalja okreće projektima koji uključuju potencijalna rješenja za situaciju koja traje već godinama.

U akcije koje se provode uključeni su svi mogući nadzori kojima se želi kontrolirati odlaganje otpada i njegova sanacija. U zadnje vrijeme nadležne se institucije bave smanjenjem ilegalnog otpada, a time i njegovog štetnog utjecaja na okoliš.

Gospodarenje otpadom jedna je od mjera koja se provodi pored reciklažnih dvorišta, a radi se o kompliciranoj djelatnosti koja obuhvaća sve grane gospodarstva, proizvodnje i potrošnje. Sadrži čitav niz postupaka i naravno tehnologija od kojih se velik dio primjenjuje u različitim oblicima.

Gospodarenje otpadom podrazumijeva cijeli niz postupaka kojim se nastoji spriječiti bespotrebno daljnje širenje otrova i njihov utjecaj na pitku vodu i zemlju. Ti postupci odnose se na izbjegavanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava. Radi se o jednoj vrsti preventive.

Samo gospodarenje odnosi se na sakupljanje i prijevoz otpada, vrednovanje i uporabu otpada, što podrazumijeva odvojeno sakupljanje, reciklažu, mehaničku obradu, biološku obradu, termičku obradu i kemijsko - fizikalnu obradu. Kao finalni proces zbrinjavanja spominje se konačno zbrinjavanje ostatka otpada.

Kad se sav taj otpad jednom sakupi, znamo da on negdje mora završiti, stoga se radi na metodama obrade otpada, kako bi se njegov utjecaj što više smanjio na našu kvalitetu života.

Pod obradu možemo ubrojiti mehaničku biološku obradu kojoj je cilj smanjiti volumen obrađenom komunalnim otpadom i to kroz izdvajanje pojedinih vrsta otpada koje se mogu sirovinski iskoristiti.

Kompostiranje je još jedan način, a radi se o prevrtanju, rastresanju i vlaženju otpada koji se može miješati dodacima kao što je kanalizacijski mulj.

Fermentacija je zapravo anaerobna biološka obrada otpada koja se češće primjenjuje u obradi muljeva, pri čemu dolazi do nastanka bioplina kao glavnog proizvoda fermentacije.

Termička obrada je itekako djelotvoran, ali zato puno skuplji način obrade. Njegove glavne aktivnosti odnose se na spaljivanje i pirolizu.

Bitno je spomenuti kako se gospodarenje otpadom propisuje Zakonom o otpadu, u kojima stoje uvjeti za građevine u kojima se obavlja gospodarenje otpadom, način obavljanja djelatnosti, prekogranični promet otpadom i nadzor nad gospodarenjem otpadom.