Arhiva

Novosti:

Koliko su opasni freoni?

Foto: Flickr, j_bary

Foto: Flickr, j_bary

Freon je plin bez mirisa, bezbojan i ne-zapaljiv te spada u skupinu tekućih kemikalija koje se koriste u klima uređajima i hladnjacima. Freoni su plinovi iz porodice haloalkana, netopljivi su u vodi te prodiru visoko u stratosferu jer su inertni u kemijskim reakcijama. Najpoznatiji freoni su R-12 i R-22.

Koliko su u biti štetni je poprilično kontroverzno pitanje. Kao što je bio slučaj sa ruskim mornarima u podmornici K-152 Nerpa, kad je 2008. godine poginulo 20, a ranjenih je bilo 21, kada se požarni sustav temeljen na freonu aktivirao greškom.

Pokazalo se da neprekidna izloženost može biti rizična a da u velikim količinama može dovesti do gušenja. Čak se neko vrijeme pričalo da sami boravak u autu može biti opasan. Naime priča se pojavila prije nekoliko godina kad su istraživači američkih motornih vozila tvrdili da postoji veza između freona i Alzheimera i da se to odnosi na automobile proizvedene između 1985 i 1998 godine.

Međutim to nikad nije dokazano, jer se smatra da klima uređaj u autu ne može naštetiti na taj način, pogotovo ako se redovno održava i servisira. Hladnjaci koji su postojali do tridesetih godina dvadesetog stoljeća, kao rashladno sredstvo, koristili su otrovne plinove: amonijak (NH3), metilni klorid (CH3Cl) i sumporov dioksid (SO2). Nakon brojnih kobnih nezgoda uzrokovanih curenjem metilnog klorida iz hladnjaka, ljudi su ih se počeli riješavati.

U zaključku, unatoč brigama oko tvari u našem klima uređaju možemo reći da nije smrtonosan za ljude osim ako naša pluća nisu potopljena s njim. Međutim ono što se može tvrditi sa velikom sigurnošću, da je freon loš za okoliš i ozonski omotač, budući da je lakši od zraka i da se puno brže penje u atmosferu gdje onda reagira.

Naime mjerenjima je ustanovljena činjenica da jedna molekula freona u atmosferi ostaje 50 do 100 godina što nas dovodi do zaključka da ćemo posljedice trpiti još dugo. Jedino dugoročno riješenje problema je da maknemo freon iz upotrebe, da nađemo alternativno rješenje. Budući da smo mi ljudi uvijek skloniji krenut lakšim putem, koji nije i bolji, bojim se da će se freoni nastavljati upotrebljavati i dalje, a kad će nam priroda naplatiti pitanje je vremena.