Arhiva Vijesti

Novosti: Vijesti

Program

OKRUGLI STOL O PREDLOŽENOM PROJEKTU LNG TERMINALA PORED OMIŠLJA, NA OTOKU KRKU

Gradska vijećnica Grada Rijeke
subota, 11. studenog 2017. g.

Organizatori: Ekokvarner i Zelena Istra

         11 h – 11.30 h × Pozdravni govori i otvaranje okruglog stola;

 

        11.30 h – 12 h × Ekološki aspekti predloženog projekta, s naglaskom na utjecaj na more (rashlađivanje, upotreba klora,...)

      Igor Meixner - DLS, Rijeka, Carlo Franzosini - WWF, Trst;

 

        12 h - 12.30 h × Energetski aspekti predloženog projekta

      Aleksandar Kovačević - The Oxford Institute for Energy Studies (Skype);

 

        12.30 h - 12.45 h × Analiza rizika predloženog projekta

      Igor Meixner - DLS, Rijeka, Vjeran Piršić - Udruga Eko Kvarner, Omišalj;

 

        12.45 h – 13 h × Ekonomska analiza predloženog projekta s naglaskom na lokalnu i regionalnu samoupravu

      Hrvoje Katunar, Rijeka, Anet Trope - Udruga Eko Kvarner, Omišalj;

 

        13 h - 13.15 h × Pravni osvrt na eventualne nepravilnosti u upravnom postupku procjene utjecaja na okoliš (koji je upravo u tijeku)

      Igor Vio - Udruga Eko Kvarner, Omišalj, Dušica Radojčić - Zelena Istra, Pula;

 

        13.15 h – 14 h × Pitanja i odgovori, rasprava, zatvaranje okruglog stola