Arhiva Vijesti

Novosti: Vijesti

Udruga «Eko Kvarner»

Priopćenje o davanju primjedbi u sklopu javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

Danas, 08. veljače 2015. udruga „Eko Kvarner“ uputila je (u sklopu javne rasprave, koja traje do 16. veljače 2015. g.) preimjedbe na Stratešku studiju utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu.

Isto tako, udruga je objavila na svojim internet stranicama (ww.ekokvarner.hr) navedene primjedbe i ujedno poziva sve građane, udruge, jedinice lokalne i regionalne samouprave te trgovačka društva (tvrtke) da naprave isto, tj. da na za to navedenu adresu upute svoje primjedbe koje mogu biti sukladne našima.

 

Naša udruga i dalje smatra da je istraživanje i eksplatacija plina u Jadranu (po dosadašnjim višedesetljetnim iskustvima) relativno prihvatljiv projekt, ali kada se radi o istraživanju (a pogotovo eksplataciji) nafte smatramo da je to preopasan, nerazuman i nepotreban projekt.

Primjedbe Eko Kvarnera na Stratešku studiju utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

Sukladno pozivu objavljenom na stranicama resornog ministarstva i Agencije za ugljikovodike dostavljamo Vam (u sklopu javne rasprave) primjedbe na Stratešku studiju utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu.

 

1) smatramo da je Strateška studija nekvalitetno, nepotpuno i nerealno procijenila sasvim izvjesno značajan utjecaj na okoliš predmetnog zahvata.

2) manjkavosti Strateške studije posebno su vidljive u segmentu utjecaja na turizam koji je upravo sramotno nekvalitetan, s potpuno netočnim ulaznim podacima i nepostojanjem iole relavantne znanstvene metode procjene sasvim izvjesno značajanog utjecaja.

3) u segmentu (sasvim izvjesno značajanog) utjecaja na ribarstvo (zbog stvaranja buke korištenjem podvodnih eksplozija tijekom istraživanja) Studija je pokazala diletantizam i potpuno nepoznavanje materije, npr. navođenjem modeliranja kao metode ublažavanja posljedica podvodnih eksplozija.

4) u segmentu seizmike Strateška studija je prepuna faktografskih pogrešaka (pored ostalog seizmičnost je prikazana 2.000 puta manjom) i uopće nije spomenuta, a kamoli tek obrađena, eksplatacijom ugljikovodika inducirana sezmika, što je zasigurno veoma značajan i važan utjecaj.

5) Studija je apsolutno najlošija u segmentu procjene sasvim izvjesno značajnog utjecaja na morske ekosustave (osim u segmentu morskih sisavaca), pri čemu u potpunosti podržavamo stručno mišljenje Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita (objavljeno na njihovim web tranicama).

 

Zbog svega navedenog smatramo da se u javnu raspravu upućeni dokument ne može čak ni zvati studijom, a pogotovo ne strateškom, već da je to jedan sramotni uradak napravljen da opravda, a ne ocijeni sasvim izvjesno značajani utjecaj na okoliš predloženog zahvata, urađen od sasvim nekompetentnog tima, bez ikakvih adekvatnih referenci (tvrtka izrađivač studije osnovana je 2012.).

 

Zbog svega navedenog smatramo da u javnu raspravu upućeni dokument treba odbaciti, da treba (oduzimanjem licence) sankcionirati nekompetentnog izrađivača studije i (ukoliko se i dalje ustraje na predloženim zahvatima) izraditi novu, kvalitetnu, potpunu i vjerodostojnu studiju.

 

U Njivicama, 08. veljače 2015.

Za udrugu «Eko Kvarner»:

Vjeran Piršić, predsjednik