Arhiva Vijesti

Novosti: Vijesti

Prva Konferencija o održivom razvoju Gorskog Kotara

petak, 10. ožujka 2017. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama PINS Skrad, Ivana Gorana Kovačića 3 u Skradu održati će se Prva Konferencija o održivom razvoju Gorskog Kotara u organizaciji Udruge Eko Kvarner, Goranske ekološke inicijative i Lokalne razvojne agencije PINS Skrad.

Osnovno o Konferenciji

Namjera organizatora je aktivirati i pokrenuti novi ciklus održivog razvoja u Gorskom Kotaru kroz edukaciju, iniciranje promišljanja, umrežavanje i razgovor o energetici, poljoprivredi i šumarstvu i turizmu i razvoju istih na području Gorskog Kotara.

Konferenciju će otvoriti Dožupan primorsko – goranski, g. Petar Mamula, a u nastavku uvodnog dijela organizatori će pojasniti i predstaviti inicijativu osmišljavanja, promišljanja, optimizacije i realizacije novog razvojnog ciklusa razvoja Gorskog Kotara kao i projekt P-IRIS s koji je već započet kroz djelovanje Lokalne razvojne agencije PINS Skrad.

 

Za lakše snalaženje:

Detaljni plan i program konferencije (pdf) možete skinuti ovdje, a među sudionicima konferencije potrebno je posebno izdvojiti i izlaganje Ministarstva za zaštitu okoliša i energetiku kojim će resorno ministarstvo ujedno predstaviti svoju novu energetsku politiku.

Program konferencije

Program konferencije

U sklopu triju konferencijskih modula – Energetika, Poljoprivreda i šumarstvo i Turizam – renomirani predavači će izložiti svoja znanja i iskustva kroz izlaganja o svojim već pokrenutim ili planiranim projektima. Stručnjaci agronomske i ekonomske struke osvrnuti će se na mogućnosti razvoja na području poljoprivrede u specifičnim ekološkim, klimatološkim i gospodarskim uvijetima Gorskog Kotara.

Tijekom konferencije sudionici će imati priliku upoznati se i sa iskustvima uspješnih hrvatskih poduzetnika s područja turizma prilagođenog uvijetima i mogućnostima Gorskog Kotara kroz izlaganja Muze d.o.o. koji će se osvrnuti na ulogu interpretacije baštine u procesu održivog razvoja, Pointers d.o.o. koji će predstaviti svoj poduhvat izrade digitaliziranog vodiča kroz hrvatski turizam te hrvatske planinarske legende i autora planinarskih udžbenika Alana Čaplara koji će predstaviti projekt “Via Dinarica” – mega planinarski put preko zapadnog Balkana.

Nakon izlaganja u svakom pojedinom modulu slijediti će rasprava tijekom koje će sudionici moći razmijeniti mišljenja, znanja, ideje te, što je najvažnije, entuzijazam za buduća ostvarenja na tom području te dobiti potrebne dodatne informacije od predavača i sudionika konferencije.

Konferencija je prije svega namijenjena stanovništvu Gorskog Kotara, predstavnicima jedinica lokalnih samouprava i turističkih zajednica Gorskog Kotara te lokalnim poduzetnicima s područja energetike, poljoprivrede, šumarstva i turizma, a osobito mladima čija budućnost i život u Gorskom Kotaru ovisi o tome hoće(mo) li biti uspješni u poticanju i pokretanju razvoja našeg kraja. Dođite, poslušajte, naučite i steknite nova i korisna poznanstva: s radošću vas očekujemo!!!

Sudjelovanje i prisustvo konferenciji su besplatni

no, zbog organizacijskih razloga molimo

obveznu prijavu odnosno najavu dolaska na e-mail adresu

PINS Skrad!

 

Dokumenti vezani za konferenciju: