Arhiva Vijesti

Novosti: Vijesti

Prenosimo sa cccp.com.hr

REZULTATI STUDIJE IZVODLJIVOSTI

Projekt Plomin C s ugljenom kao pogonskim gorivom neće biti ekonomski prihvatljiv, čak ni u slučaju da početna cijena otkupa emisija CO2bude 4,78 EUR/toni CO2s godišnjim porastom od 1 EUR/toni CO2!

Planirana izgradnja termoelektrane Plomin C već duže vrijeme izaziva burne reakcije građana.

Investitori nisu izradili Studiju izvodljivosti prema preporukama EUROPEAN COMMISSION, Directorate General Regional Policy, Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects (July 2008.).

Investitor umjesto izrade i prezentacije rezultata svoje Studije izvodljivosti javnosti se često obraćaju u njegovo ime osobe koje nikad nisu sudjelovale u planiranju, izgradnji i eksploataciji takvih projekata.

Zaprepašćuje činjenica da neke od tih osoba zagovaraju gradnju Plomina C uz isključivo korištenje ugljena, a u Slavonskom Brodu privatnom investitoru dokazuju da je ekonomski prihvatljivije graditi termoelektranu na prirodni plin.

Zašto se za sličan projekt mijenja ekonomska prihvatljivost na udaljenosti od nekoliko stotina kilometara u istoj državi?

Da li samo zbog toga što je HEP u državnom vlasništvu ili zbog nekih drugih razloga?

Osjećajući se pozvanim i prozvanim izradio sam ovu Studiju izvodljivosti, te ovim njezinim sažetkom želim doprinijeti rasvjetljavanju nekih činjenica koje su prešućene u krugovima koji izrađuju ovakve vrste studija po narudžbi investitora.

U ovu revidiranu Studiju izvodljivosti unesena je novo objavljena vrijednost diskontne stope od 3,57% umjesto do tada važeće 4,26%.

Manja diskontna stopa poboljšava rezultate.

Za one kojima se moram predstaviti da bi ih uvjerio u moju kompetentnost, samo nekoliko navoda:

Prof.dr.sc. Enco Tireli -redoviti profesor u trajnom zvanju

Pomorski fakultet Rijeka:

na prediplomskom i diplomskom studiju nositelj kolegija:

Goriva, Energetski sustavi i Toplinske turbine

Tehnički fakultet Rijeka:

na doktorskom studiju nositelj kolegija:

Trajnost i pouzdanost termoenergetskih sustava

Ex.Ministar industrije i energetike (1991.-1992.)(danas MINGO)

Ex.Direktor izgradnje TE Plomin 2 (1982.-1990.)

Ex.Voditelj proizvodnje u TE Plomin 1(1974.-1982.)

Ex.Zamjenik predsjednika NO HEP-a (2000.-2004.)

Ex.Član NO NE Krško (2000.-2004.)

Ex.Zastupnik u Saboru RH (prvi saziv 1990.)

Pogledajte čitavu studiju

TE PLOMIN C

REZULTATI STUDIJE IZVODLJIVOSTI

Studija je izrađena u skladu sa zahtjevima sadržanim uEUROPEAN COMMISSIONDirectorate General Regional PolicyGuide to COST-BENEFIT ANALYSISof investment projects (July 2008.)poglavlja1.6. Main Results of the Analysis1.6.1. Financial Returns1.6.2. Economic Returnshttp://bit.ly/14RrUkW

autor: prof.dr.sc. Enco Tireli

Rev 1/ 26.02.2016.

 

Download dokumenta u PDF formatu.

ZAKLJUČAK

Iz prikaza ulaznih podataka, modela izračuna i izračuna moguće je zaključiti:

1. Projekt Plomin C s ugljenom kao pogonskim gorivom neće biti ekonomski prihvatljiv, čak ni u slučaju da početna cijena otkupa emisija CO2bude 4,78 EUR/toni CO2s godišnjim porastom od 1 EUR/toni CO2

2. Projekt Plomin C s prirodnim plinom kao pogonskim gorivom ekonomski je prihvatljiv, čak i u slučaju da početna cijena otkupa emisija CO2bude 20 EUR/toni CO2 s s godišnjim porastom od 1 EUR/toni CO2

3.  U usporedbama najbolje pokazatelje ekonomske prihvatljivosti, uz današnje početne ulazne podatke, imala bi termoelektrana pogonjena prirodnim plinom uz ostvarivih prosječno 7.500 sati rada godišnje:

interna stopa povrata IRR

%

8,041%

neto sadašnja vrijednost novca NPV

EUR

499.922.296

ukupna neto dobit u periodu 30 godina (+ dobitak, -gubitak)

EUR

1.062.675.355

 

4. Termoelektrana pogonjena ugljenom u baznoj varijanti s 7.500 sati rada godišnje ne bi bila ekonomski prihvatljiva jer je IRR

 

interna stopa povrata IRR

%

0,402%

neto sadašnja vrijednost novca NPV

EUR

-631.957.501

ukupna neto dobit u periodu 30 godina (+ dobitak, -gubitak)

EUR

-791.097.448