Arhiva

Novosti:

Svijet bez otpada?

Reciklažno dvorište

Kako u zadnje vrijeme sve više vodimo bitku sa neprekidnim zagađenjem okoliša i neodgovornim ponašanjem ljudi, tako se sve više stručnjaka okreće rješenjima koji će pomoći da naš planet poživi još malo, prije nego što ga zatrpamo sa nepotrebnim tvarima, od čega ćemo zagaditi pitku vodu i zemlju koja daje plodove.

U organizirane i od strane određenih ministarstava provjerenih odlagališta otpada, možemo ubrojiti reciklažna dvorišta kao još jednu mjeru kojom se nastalu štetu nastoji svesti na minimum.

Reciklažno dvorište podrazumijeva kao što smo rekli nadzirano i posebno opremljeno mjesto za odvojeno prikupljanje otpada, gdje se predviđa određeni prostor za privremeno skladištenje glomaznog otpada kao što je stari namještaj, dotrajala elektronska oprema i bijela tehnika.

Moramo napomenuti kako reciklažna dvorišta imaju itekako značajnu ulogu ne samo u privremenoj sanaciji otpada, nego i u cjelokupnom sustavu koje se bavi kontroliranjem otpada, jer služi kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih sakupljača i naravno ovlaštenih obrađivača. Kao što smo rekli bitno je da u svemu tome postoji određena vrsta kontrole.

Kad smo već spomenuli kontrolu, treba spomenuti kako je rad tih dvorišta reguliran zakonom, posebnim propisima, kako nebi naravno došlo do potpunog raspada sistema. Zanimljivo je kako je to uređeno u Zagrebu, gdje je dogovoreno da sva reciklažna dvorišta budu tako smještena da svi građani mogu do njih doći na relativno lak način i u prilično kratkom vremenskom roku. Smatramo da je ta odluka od velike važnosti, jer se na taj način povećava svojevrsna kontrola svog otpada, kojeg se mi kao građani nastojimo riješiti.

Ako vam slučajno zatreba, bitno je znati kako se u reciklažnim dvorištima može odložiti papir, karton, plastika, metalna ambalaža, stiropor, stare baterije, stakleni ambalažni otpad, ravno staklo, PET boce, PE folije, limenke, stari lijekovi, otpadne gume bez naplatka, metalni glomazni otpad, glomazni otpad, akumulatori, fluorescentne cijevi i zeleni otpad.

Danas ih u Zagrebu djeluje četiri, a to su Susedgrad - Stenjevec, Prudinec - Jakuševec, Tunel i Kuniščak. Bitno je znati da sve potrebne informacije možete saznati preko službi zaduženih za čistoću i otpad, tako ako vam zatreba jedno takvo dvorište da znate kome se možete obratiti.