Arhiva

Novosti:

Posao za pohvalu

Sakupljanje plastičnih flaša

Rješavanje problema iskorištavanja povratne naknade za plastičnu ambalažu i unapređivanja postojećeg stanja na naš način.

Pozdravljamo nastojanje da se zaustavi proizvodnja plastične ambalaže isključivo zbog zarade na ponovnoj reciklaži.

Analize koje smo provodili u našoj udruzi fokusirale su nas na ulične sakupljače plastičnih boca s obzirom da su upravo oni ti koji, iako najčešće nenamjerno, uklanjaju rezultate opće ekološke neosviještenosti i nemara.  

Prijedlozi koje donosimo u nastavku odnose se na njih ali rješavaju probleme i u mnogo širem kontekstu.

Naše polazišne točke:

Činjenica je da sakupljači plastične ambalaže rade višestruko koristan društveni rad. Naknada od 0,5 kn za povrat boce naknada je za njihov rad. Nismo radili procjene vrijednosti tog rada, kao ni odnosa novca kao motivacijskog sredstva i očekivanih izlaznih rezultata (eliminacija boca iz okoliša), ali je činjenica da smanjenje povratne naknade u tom kontekstu znači smanjenje naknade za njihov rad.

 • Sakupljači su uglavnom socionalno deprivirani
 • Aktivnost sakupljanja nepravedno je degradirana

Suština prijedloga:

 • Nastaviti proces uklanjanja plastičnih boca iz okoliša kroz motiviranje aktivnosti/djelatnosti sakupljanja i adekvatnu financijsku naknadu sakupljačima
 • Edukacija sakupljača o otpadnim, opasnim i dr. materijalima, zaštiti zdravlja… u svrhu unapređivanja i proširivanja djelatnosti
 • Registracija sakupljača – ideja je da registrirane i educirane osobe koriste određene beneficije kao nagradu za društveno koristan rad (osim povratne naknade)
 • Zaštita na radu – opskrbljivanje sakupljača sa zaštitnom odjećom – rukavice, uniformirane jakne/majice s oznakama registriranih sakupljača (npr. gradski renđeri i sl.)
 • Legalizacija djelatnosti – sakupljanje plastične ambalaže svrstati u priznatu ekološko-komunalnu djelatnost
 • Dodatna motivacija osoba za provođenje ekoloških aktivnosti
 • Usmjeravanja povratne naknade onima koji stvarno uklanjaju boce


Prijedlog financijske raspodjele povratne naknade:

 • Povratna naknada ostaje 0,5 kn (plaćaju kupci)
 • Otkupna cijena ambalaže je 0,3 kn
 • Razlika od 0,2 kn koju plaćaju kupci usmjerava se na motiviranje uklanjanja boca iz okoliša odnosno na beneficije ragistriranim sakupljačima (npr. doprinosi za zdravstveno, mirovinsko osiguranje nezaposlenima, oporeziva subvencijska isplata po vraćenoj boci…)

Pozitivni učinci od implementacije projekta:

 • Garantiran nastavak procesa uklanjanja plastične ambalaže iz okoliša i smetišta
 • Zadovoljena socijalna komponenta
 • Unaprijeđen status sakupljača (u percepciji okoline, u njihovoj sigurnosti, zadovoljstvu…)
 • Doprinos u zbrinjavanju socijalno najugroženijih osoba
 • Dio sredstava se vraća u proračun
 • Stvara se „vojska“ ekoloških radnika koji će znati, htjeti i moći: prenositi svoja znanja, ekološkim lecima upozoravati i usmjeravati građane, uočavati opasan i na druge načine neprimjeren otpad u okolišu i smeću, izdvajati pojedini otpad (npr. baterije)


Nositelji projekta:

 • Udruga/e i/ili koordinirana mreža udruga
 • Zadruga/e