Arhiva

Novosti:

Što je to socijalna ekologija?

Socijalna ekologija je filozofija koju je razvio Murray Bookchin 1960-ih. Socijalna ekologija tvrdi da je ekološka kriza rezultat hijerarhijske organizacije vlasti i autoritativnog mentaliteta ukorijenjenog u strukture našeg društva. Zapadna ideologija koja dominira proizlazi iz tih društvenih odnosa.

Alternativa je društvo koje se temelji na ekološkim načelima, organsko jedinstvo bez hijerarhije baziran na uzajamnom poštivanju međuodnosa svih aspekata života.  Murray Bookchin drži da su prisutni ekološki problemi ukorijenjeni u duboke socijalne probleme, posebice u dominantnim hijerarhijskim političkim i društvenim sistemima. koji su rezultirali u nekritičkom prihvaćanju pretjerano konkurentne filozofije. To sugerira da to ne može biti otpor od strane pojedinih akcija, kao što je etički konzumerizam, ali mora biti riješen na više nijansiranim etičkim razmišljanjina i zajedničkim djelovanjem koji se temelji na radikalnim demokratskim idealima.

Prema njemu filozofija je “društvena” komponenta koja proizlazi iz toga da su gotovo svi svjetski ekološki problemi proizašli iz duboko ukorijenjenih društvenih problema. Isto tako, socijalna ekologija nastoji  naglasiti prisutan ekološki problem  koji se ne može jasno razumjeti, a kamoli riješiti bez odlučnosti društva

Socijalna ekologija je povezana s idejama i djelima Murray Bookchina, koje je on pisao od 1950 do svoje smrti, a od 1960-ih. Njegovi radovi uključuju Post-anarhizam Oskudica, Ekologija sloboda i niz drugih…

Socijalna ekologija smješta korijene ekološke krize čvrsto u odnosima dominacije između ljudi. U okviru “socijalne ekologije”, sam pojam dominacije prirode čovjeka proizlazi iz vrlo stvarne dominacije čovjeka od strane čovjeka.”

Počevši od 1995, Bookchin postaje sve veći kritičar anarhizma, a od1999 iznosi odlučan stav protiv anarhističke ideologije. On je došao do toga da se socijalna ekologija prepozna kao istinski novi oblik slobodarskog socijalizma.

Od osnivanja socijalne ekologije do danas puno se toga promijenilo. Kao takva postala je uključena u istraživanje nastave. Počela je primjenjivati znanstvene metode prilikom proučavanja široke lepeze društvenih ponašanja i ekoloških problema. Možemo reći da se socijalna ekologija bavi odnosima između ljudske populacije i njihovih okruženja.