Arhiva

Novosti:

Ugljenarke dobra investicija!?

Zagađenje zraka europljane košta 189 milijardi eura

Europska agencija za okoliš objavila je izvješće u kojem se navodi kako je zagađenje zraka tijekom 2012. godine stajalo čak 189 milijardi eura u indirektnim troškovima.

U izvješću se navodi kako su za većinu zagađenja zraka zaslužne elektrane na ugljen, a posebno one locirane u Njemačkoj i zemljama Istočne Europe.

Onečišćenje zraka dovelo je do dodatnih zdravstvenih troškova, pada u produktivnosti te manjeg broja radnih dana. Osim toga, zbog onečišćenja je zabilježen i pad usjeva te je došlo do oštećenja fasada građevina. Kao glavne onečišćujuće tvari koje nastaju upravo iz elektrana na ugljen zabilježene su lebdeće čestice i ozon.

Čak 90% Europljana koji žive u gradovima izloženo je štetnom utjecaju onečišćenja zraka, a neki rezultati navode kako je zbog zagađenja došlo do 400 tisuća preranih smrti tijekom 2011. godine.

Bugarska i Poljska su zemlje sa najgorim zagađenjem, dok je London jedan od gradova sa najgorim zagađenjem u EU.

Znanstvenici javljaju kako će EU, unatoč činjenici da su zakoni o zaštiti okoliša i recesija smanjili razine onečišćujućih tvari u zraku, pitanje je dana kada će se zagađenje vratiti na predrecesijske razine.