Arhiva Vijesti

Novosti: Vijesti

Prihvatni terminal za UPP na otoku Krku

Zahtjev za većom transparentnosti

Udruga Eko Kvarner od Ministarstva zaštite okoliša i energetike traži veću transparentnosti (i demokratičnosti) postupka ocjene utjecaja na okoliš za predloženi projekt LNG terminala pored Omišlja na otoku Krku.

 

Udruga Eko Kvarner aktivno se, sa svojim međunarodnim timom eksperata, uključila u javnu raspravu o studiji utjecaja na okoliš za predloženi projekt LNG terminala pored Omišlja na otoku Krku.

 

Kako su u postupku ocjene utjecaja na okoliš uočeni brojni nedostaci, Udruga se obratila Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom sljedećim dopisom:

 


Poštovani,

u tijeku je postupak procjene utjecaja na okoliš predloženog projekta LNG terminala pored Omišlja, KLASA: UP/I 351-03/17-02/74, UR. BROJ: 517-06-2-217-2.

Smatramo da se taj postupak provodi nedovoljno transparentno i uz bitno narušavanje još davno (u sličnim dosadašnjim postupcima) dosegnutih demokratskih standarda.

Naime još 2004. g., prilikom identičnog postupka za tada aktualni projekt "Družba Adria" Vaše ministarstvo uredno je (i na vrijeme) obavještavalo najširu javnost o sjednicama stručnog povjerenstva za ocjenu studije (i omogućavalo pristup svim fizičkim i pravnim osobama, te mnogim novinarima). Isto tako, prije početka samoga postupka javnost je obaviještena o članovima savjetodavnog stručnog povjerenstva.

Sada to nažalost nije slučaj. Informaciju o održanim sjednicama dobivamo naknadno, bez zapisnika i detaljnijih informacija, a članovi povjerenstva nepoznati su javnosti.

Sve to smatramo vrlo važnim, jer je predloženi projekt već do sada izazvao mnoge negativne kometare u najširoj javnosti, ali i zainteresiranoj, a pogotovo stručnoj.

Sve je to najbolje bilo vidljivo na javnom predstavljanju studije u Omišlju (na kojoj nije bio NITKO iz Vašega ministarstva, što smatramo skandaloznim), gdje su prvenstveno eksperti za pojedinačne segmente studije jasno ukazali i na njenu necjelovitost i na njenu netočnost, u mnogim dijelovima, s veoma jasnim argumentima.

Zbog svega toga izražavamo sumnju u kvalitetu rada savjetodavnog stručnog povjerenstva, jer je tako nekvalitetnu studiju uputilo u javnu raspravu.

Bitno je napomenuti i da su ovaj tjedan i vijeće Općine Omišalj i skupština Primorsko-goranske županije (JEDNOGLASNO ! ! !) izglasali odbijanje predloženog projekta.

Zaključno, smatramo da postoji opravdana bojazan da će usprkos jasno izraženom negativnom stavu lokalne zajednice prema predloženom projektu i usprkos više nego dovoljno argumentiranim primjedbama na mnoge segmente studije, savjetodavno stručno povjerenstvo,,propustiti" studiju, zbog već donesene političke odluke.

 

Zbog svega navedenog tražimo od vas:

1) da se objave imena članova  savjetodavnog stručnog povjerenstva za ocjenu studije utjecaja na okoliš kao i informacija iz koje institucije oni dolaze;

2) da se na vrijeme najavi sljedeća sjednica savjetodavnog stručnog povjerenstva, te da se omogući javnosti prisustvovanje istoj (uz stvaranje tehničkih uvjeta za to);

3) da se rezultati glasanja javno objave, tj. da javnost sazna kako je glasao svaki član savjetodavnog stručnog povjerenstva poimence, te izdvojena mišljenja pojedinih članova povjerenstva ukoliko ih bude;

4) da se objave svi zapisnici sa svih dosadašnjih sjednica savjetodavnog stručnog povjerenstva, što nam je bitno i za eventualno pokretanje pravnih postupaka pred Upravnim sudom u RH i relavantnim međunarodnim tijelima.

Smatramo da će se tek udovoljavanjem ovih zahtjeva steći minimalno prihvatljivi uvjeti transparentnosti upravnog postupka, sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima RH, od RH preuzetih međunarodnih obveza - ,,Aarhurška konvencija" i demokratskoj praksi razvijenih zemalja.


U Njivicama, 26. studenog 2017.                                                             Za udrugu Eko Kvarner:

Marijana Cvijetić Piršić, predsjednica udruge