Arhiva

Novosti:

Prirodna baština

Zaštićene rijeke u Hrvatskoj

Kopački rit, Foto: Leicaroo/Flickr

Kopački rit, Foto: Leicaroo/Flickr

Riječne tokove u Hrvatskoj osim što smatramo izvorima čiste i pitke vode, ona su ujedno i mjesta nevjerojatne ljepote. Upravo zbog tog razloga mnoga područja koja se nalaze u njihovoj blizini proglašena su zaštićenim dijelovima prirode. Tome u prilog idu povijesne, znanstvene i gospodarske karakteristike svakog od tih mjesta

Područje rijeke Krke proglašeno je nacionalnim parkom. Rijeku Krku možemo opisati čudesnom rijekom koja cijelom svom području daje život i prije svega neophodan sjaj. Ona prije svega pomaže očuvanju biljnog i životinjskog svijeta.

Velebit, Paklenica, Gacko, Cetina

Na primorskoj strani Velebita nacionalni je park Paklenica, bogat šumom, čijim kanjonima teku i dvije istoimene rijeke, Velika i Mala Paklenica. U samom srcu našeg poznatog nacionalnog parka Risnjak nalazi se najveći izvor rijeke Kupe, koji je pravo nadahnuće za sve one koji svoje vrijeme vole provoditi u prirodi.

Među zaštićena područja ubrajamo i područje rijeke Gacke koje je proglašeno spomenikom prirode. Poznato je kako je upravo ovo područje bogato florom i faunom te prije svega pastrvom. Kanjon rijeke Cetine bitan je zbog opskrbe vodom za cijeli kraj.

Lonjsko polje, Mrežnica, Kopački rit

Lonjsko polje, naše je isto tako dragocjeno i ujedno zaštićeno područje. Naravno mislimo na još jedan park prirode bogat biljnim i životinjskim svijetom. Dolina rijeke Mrežnicejoš je jedan od parkova prirode koja privlači svojim sadrenim slapovima.

Kopački rit, podrazumijeva močvarno područje između Dunava i Drave, zbog svog bogatog biljnog i životinjskog bogatstva također predstavlja park prirode. Poseban ihtiološki rezervat je i područje u kojem izvire rijeka Vrljika, te gornji dio toka rijeke Jadro.