Arhiva Najave

Najave: Najave

Zašto (i kako optimalno) instalirati fotonaponsku elektranu na otoku Krku, danas

Krk, 09.05.2019. , 18.00 sati

U sklopu EUKI (Europska klimatska inicijativa) projekta ,,Otok Krk - energetski nezavisan i CO2 neutralan otok", u organizaciji ekološke udruge Eko Kvarner i energetske zadruge Otok Krk i održat će se predavanje 09.05.2019. u maloj Vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00.